Omdat ik kwaliteit en professionaliteit belangrijk vind, ben ik lid van de beroepsvereniging VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Deze vereniging stelt kwaliteitseisen aan zijn leden. Zo ben ik verplicht tot o.a. jaarlijkse gekwalificeerde bij- en nascholing, geldig houden van EHBO-diploma en inschrijving bij College Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast ben ik aangesloten bij het RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Deze stichting certificeert en registreert therapeuten op HBO- niveau.

Je kunt mijn praktijk alleen op afspraak bezoeken.
Afspraken worden telefonisch of per mail gemaakt.

Bij afmelding van een consult tot 24 uur van te voren worden geen kosten in rekening gebracht. Daarna wordt de gehele consultprijs berekend.

De vergoeding van een consult is afhankelijk van het aanvullende pakket dat u als verzekerde bij uw verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten. De hoogte van de vergoeding kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

 

Volwassene: Eerste consult in combinatie met anamnese (intake) € 85.00
Vervolgconsult klacht gerelateerde behandeling € 65.00
Kort consult € 50.00
Kinderen: Eerste consult in combinatie met anamnese € 65.00
Vervolgconsult € 50.00
RBCZ-logo

Disclaimer:

Natuurgeneeskunde en de hieraan gerelateerde behandelingen zijn een goede aanvulling op de reguliere (medische) behandelingen. Ik ben echter geen arts of medisch deskundige. Als natuurgeneeskundig therapeut zal ik nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Ook zal ik nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen.

 

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën of op welke ander manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Zorgverzekering:

De behandelingen in mijn praktijk worden vergoed door de (meeste) aanvullende zorgverzekeringen. Wil je weten wat jouw zorgverzekering vergoedt? Kijk dan in de polisvoorwaarden onder ‘Alternatieve geneeswijze’ of bekijk het overzicht:

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren U om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de behandelingen vergoed worden.

Vergoedingen Alternatieve geneeswijze 2023

Geen eigen Risico:

Behandelingen die uit de aanvullende verzekering worden vergoed, komen niet ten laste van je eigen risico. Wel kan er een maximum zijn aan het aantal behandelingen dat vergoed wordt. Check hiervoor je verzekeringspolis.

 

Diploma’s en specialisaties:

 

Prestatiecodes:

VBAG Energetische (Eclectische) therapie / prestatiecode 24012

VBAG Lichaamsgerichte psychotherapie / prestatiecode 24513

VBAG Natuurgeneeskunde / prestatiecode 24005

VBAG Voetreflextherapie / prestatiecode 24009